Παναγιώτης Λογοθέτης

english_20Παναγιώτης Λογοθέτης, Επίκουρος Καθηγητής (Βιογραφικό)pnl

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυοπαθολογία»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
email:pnl@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης:

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • Υπό κατασκευή

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • Υπό κατασκευή