Παναγάγγελος Δενδρινός

english_20Παναγάγγελος Δενδρινός, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: «Εκτροφή ιχθύων θαλάσσης»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι

Ώρες Ακρόασης:

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • Υπό κατασκευή

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • Υπό κατασκευή