Δημοσιεύσεις

Hotos, G.N. & Vlahos, N.G.(1998). Salinity tolerance of Mugil cephalus and Chelon labrosus (Pisces: Mugilidae) fry in experimental conditions. Aquaculture. 167 (1998) 329-338.

Hotos, G.N. & Vlahos, N.G.(1998). Observations on the conditioning of filter bed in aquaria with water of very high salinity (hypersalinity). Aquacultural Engineering 19 (1999) 215-222. Ν.Γ.Βλάχος (1996). Σχεδιασμός των εκκολαπτηρίων των ψαριών. Αλιευτικά Νέα, τέυχος 185 Νοέμβριος 1996.

Χώτος Γ & Βλάχος Ν.(1997) Πειράματα στην αντοχή υψηλής αλατότητας του γόνου δυο κεφαλοειδών ψαριών Mugil cephalus & Chelon labrosus. Πρακτικά 8ου Συνέδριου Ιχθυολόγων. Χώτος Γ., Βλάχος Ν & Γιακουμή Σ.( 1997). Μια αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής χρυσόψαρων (Carassius auratus) σε ενυδρεία. Πρακτικά 8ου Συνέδριουυ Ιχθυολόγων.

Βλάχος Ν., Χώτος Γ., Βλάχος Μ., Ξενόγιαννη Χ. (2000) Παραγωγή Μικρής κλίμακας γόνου τροπικών και διακοσμητικών ψαριών. .Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ιχθυολόγων

Χώτος Γ., Βλάχος Ν., Αναστασιάδης Ι., Πατσάλας Α. (2000) Προκαταρκτικά αποτελέσματα της κατανάλωσης οξυγόνου από το γόνο δυο Κεφαλλοειδών, σε αναπνοόμετρο και σε πειραματικό κλειστό κύκλωμα.¨ Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Ιχθυολόγων

Χώτος Γ., Βλάχος Ν. (2000) Αντοχή του γόνου των κεφαλοειδών στην υπεραλατότητα σε πειραματικές συνθήκες. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας.

Χώτος Γ., Βλάχος Ν. (2000). Πρόδρομος μελέτη αύξησης του γόνου 4 κεφαλοειδών σε κλειστό κύκλωμα. . Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας.

Vlahos, N., Hotos, G.* and Kapetanios, N. (2004). The effect of temperature on the conditioning of the filter bed in aquaria. 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management. Athens 18-19 June 2004.

Βλάχος, Ν., Χώτος, Γ., Παπαθεοδώρου, Γ., Σωτηροπούλου, Α., Κατούφας, Ι., & Χ., Γιάτσης (2007). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, σσ. 479 -482. Μυτιλήνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.

Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., Karapanagiotidis, I .T., Psofakis, P. and Neofitou, C. (2008). Nutritional physiology of ornamental fishes. International Congress on Fish Nutrition Rio –Brazil 2-5 June 2008.

Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., Tzoganis,C., Psofakis, P., and Neofitou,C.(2008). Effect of food supply on the grow rate of the convict cichlid, Archocentrus nigrofasciatus (Pisces Ciclidae) in aquarium.4th International Congress on Aquaculture Fisheries Technology and Environmental Management. 21-22 Noveber 2008., Athens.Greece.

Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., Tzoganis,C., Psofakis, P., and Neofitou,C.(2008). Effect of food supply on the grow rate of the Angelfish, Pterophyllum scalare (cn: Pisces Ciclidae) in aquarium. 4th International Congress on Aquaculture Fisheries Technology and Environmental Management. 21-22 Noveber 2008., Athens.Greece.

Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., Psofakis, P., and Neofitou,C.(2008). Commercial Production of Pterophyllum scalare (cn: Angelfish,Pisces Ciclidae) in aquarium. 4th International Congress on Aquaculture Fisheries Technology and Environmental Management. 21-22 Noveber 2008., Athens.Greece