Νικόλαος Βλάχος

english_20Νικόλαος. Γ. Βλάχος  (Βιογραφικό)nikos_final_picture
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.-MSc PhD

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΙΠ)

Γνωστικό Αντικείμενο

Βιολογία & Φυσιολογία Θρέψης Διακοσμητικών Ψαριών

Τηλ: 2631058268 – 2631058323

email: nvlachos@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Τρίτη 10-12:30 π.μ., Τετάρτη 10-12 π.μ.


Διδασκόμενα Μαθήματα
Χειμερινά Εξάμηνα
1. Ενυδρεία
2. Φυσική & Γεωλογική Ωκεανογραφία
Εαρινά Εξάμηνα
1. Βιολογία Ασπόνδυλων