Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ημέρα              Ώρα                 Τίτλος  Μαθήματος

Πέμπτη                   15:00-20:00         Ανάλυση Δεδομένων & Μοντελοποίηση

Παρασκευή           15:00-21:00         Βιολογία και Οικολογία υδρόβιων οργανισμών

Σαββάτο                09:00-15:00         Συστήματα παραγωγής

Σαββάτο                16:00-21:00         Υδάτινο οικοσύστημα