Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΠΜΣ) 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Π.Μ.Σ.: 1696. τ. Β΄/16.05.18)   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Π.Μ.Σ.: 1696. τ. Β΄/16.05.18)     […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Όλγας Κατσάνη, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», στην αίθουσα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Συστημάτων (ΤΕΙ Δ.Ε., Εγκαταστάσεις Μεσολογγίου), με θέμα «Μελέτη των μακροζωοβενθικών βιοκοινωνιών μαλακού υποστρώματος στον Αμβρακικό […]