Μαρία Μακρή-Σερεμέτη

english_20Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: “Μεταποίηση ιχθυρών”

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ: 2631058204
email: mmakri@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Πέμπτη 11:00-13:00


Διδασκόμενα Μαθήματα

Χειμερινά Εξάμηνα
· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
· ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
· ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εαρινά Εξάμηνα
· ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
· ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
· ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧΘΥΡΩΝ