Ποιότητας και Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ: 2631058204
email:

Το εργαστήριο Ποιότητας και Επεξεργασίας Αλιευμάτων εκπαιδεύει τους σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών σε:

 1. Αναλύσεις σχετικές με τον προσδιορισμός της βασικής χημικής σύνθεσης νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων ( προσδιορισμός ολικής πρωτεΐνης κατά Kjeldahl, λίπους κατά Soxlet και Bligh Dyer, και τέφρας και υγρασίας).

mak1

2. Αναλύσεις συσχετιζόμενες με την ποιότητα νωπών, κατεψυγμένων και μεταποιημένων αλιευμάτων, όπως το ολικό βασικό πτητικό άζωτο, τριμεθυλαμίνη, δείκτες αλλοίωσης των λιπαρών ουσιών ( ελεύθερα λιπαρά οξέα, υπεροξείδια, δείκτης θειοβαρβιτουρικού οξέος) και μετουσίωσης των πρωτεϊνών, ολικό μικροβιακό φορτίο, ανάλυση της υφής με σύστημα ανάλυσης της υφής (Texture analyzer), χρώμα με ειδικό χρωματόμετρο (Colorimeter ), και την aw.

mak23. Μεθόδους μεταποίησης αλιευμάτων, όπως τεχνολογία παραγωγής αλίπαστων, μαρινάτων, καπνιστών και κονσερβοποιημένων  αλιευμάτων.

 Επίσης, το εργαστήριο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να εκτελεί εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της ποιότητας και μεταποίησης των αλιευμάτων.

mak3