Βιολογίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Katerina

Κριμπένη Αικ.

Τηλέφωνο: 26310 58233

email:

Εργαστήριο Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Υδρόβιων Οργανισμών

Ο τομέας Βιολογίας Υδρόβιων Ορφανισμών του Εργαστηρίου Βιολογίας  και Καλλιέργειας Ιχθύων έχει σκοπό την άσκηση  των προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, σε  αντικείμενα σχετικά με τη βιολογία και οικολογία των υδρόβιων οργανισμών.

Έμφαση δίνεται στους οργανισμούς που διαβιούν στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Το εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στην μελέτη της οικολογίας και της βιολογίας (ανάπτυξη , αναπαραγωγή, ηλικία κλπ)  των υδρόβιων οργανισμών.

krib1

Όργανα του Εργαστηρίου

  • Ερευνητικό Μικροσκόπιο με κάμερα.
  • Ερευνητικό Στερεοσκόπιο με κάμερα.
  • Σύστημα ανάλυσης εικόνας.
  • Σύστημα κοπής οστέινων σχηματισμών (ωτόλιθοι,σπόνδυλοι,βραγχιακές άκανθες κ.α)
  • Συμπληρωματικός εξοπλισμός(πχ.ζυγοί, βερνιέροι.)

krib2