Χημείας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

bekiariΒλασούλα Μπεκιάρη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο: 2631058260
email:

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο εκπαιδεύει τους φοιτητές του Τμήματος στα μαθήματα ‘Γενική και Ανόργανη Χημεία’, ‘Αναλυτική Χημεία’, ‘Χημική Ωκεανογραφία’, ‘Βιοχημεία’, ‘Ρύπανση και Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων’. Επιπλέον, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου και σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα χαρακτηρισμού υδάτινων συστημάτων καθώς και ανάπτυξης νέων μεθόδων και υλικών, στοχεύοντας σε περιβαλλοντικές ή άλλες εφαρμογές.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 • Γενικές συσκευές χημείου
 • Αναλυτικούς ζυγούς
 • Ιονανταλλακτικές στήλες
 • Συσκευή για την παραγωγή υπερκαθαρού νερού
 • Φασματοφωτόμετρα απορρόφησης υπεριώδους-ορατού
 • Φασματοφωτόμετρο εκπομπής με θερμοστατούμενη κυψελίδα με σύστημα Peltier
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης
 • Αέριο Χρωματογράφο
 • pHμετρα, αγωγιμόμετρα
 • Συσκευή αυτόματης τιτλοδότησης
 • Φούρνο-Πυριαντήριο
 • Rotary Evaporator

mpek1ΕΡΕΥΝΑ

Οι βασικές ερευνητικές δραστηριότητες αναφέρονται στα παρακάτω;

 • Μέθοδος Φθοριζόντων Ιχνηθετών για τη Μελέτη της Πολικότητας, Δομής και Δυναμικής Φυσικών, Βιολογικών, Υδατικών και Βιοχημικών Συστημάτων καθώς και Υλικών.
 • Παρασκευή και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων επιφανειακώς ενεργών μορίων
 • Εμπλουτισμός λεπτών υμενίων με βιολογικά μακρομόρια
 • Παρασκευή  νανοδομημένων υλικών από οργανωμένα μοριακά συστήματα με χημικές μεθόδους και εναπόθεσή τους με μορφή λεπτών υμενίων σε διάφορα υποστρώματα.
 • Χαρακτηρισμός υλικών με μεθόδους μικροσκοπίας (FE-SEM, HR-TEM, AFM ) και περίθλασης ακτίνων Χ.
 • Φαινόμενα φωτοφωταύγειας-Νέα υλικά ως πηγές φωτεινής ακτινοβολίας
 • Ιόντα και σύμπλοκα σπανίων γαιών ως πηγές μονοχρωματικής φωτεινής ακτινοβολίας για παρασκευή νέων υλικών για ιατρικά διαγνωστικά εργαλεία και ιχνηθέτηση περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους ως φορείς βιολογικά ενεργών ουσιών
 • Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους για τον χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος
 • Μελέτη ρύπων (οργανικές χρωστικές, ιόντα μετάλλων) σε υδατικά συστήματα με φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτομετρία εκπομπής, φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης, αέρια και ιοντική χρωματογραφία)
 • Παρασκευή και μελέτη νέων υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές

mpek2Πρόσφατες δημοσιεύσεις του εργαστηρίου σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες: