Εργαστήρια

Συνολικά στο Τμήμα υπάρχουν 9 εργαστήρια διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις. Δηλαδή για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας εφόσον διαθέτουν τουλάχιστο 20-25 θέσεις.

Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου  στη θάλασσα, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια  (δειγματολήπτες, φορητά όργανα μετρήσεων, αλιευτικά εργαλεία, κλπ).

 Τομέας Α

 Γενικά Μαθήματα και Αλιευτική Διαχείριση

Τομέας Β

Υδατοκαλλιέργειες – Μεταποίηση