Κοσμάς Βιδάλης

english_20

Βιδάλης Λ. Κοσμάς, Kαθηγητής (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: “Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων – Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί”

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ. 2631058231 / 323 (εργ)
Email: kvidalis@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Tετάρτη-Πέμπτη 9:00-14:00


Διδασκόμενα Μαθήματα

Χειμερινά Εξάμηνα

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Εαρινά Εξάμηνα

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ