Αικατερίνη Κριμπένη

english_20Αικατερίνη Κριμπένη, Καθηγήτρια Eφαρμογών (Βιογραφικό)Katerina

Γνωστικό αντικείμενο: «Στοιχεία βιολογίας θαλασσίων -υφαλμύρων»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι

Τηλ: +30 26310 58254

email: kaitik@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης: Πέμπτη 11.00-13.00


Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
  • ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ Ι
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
  • ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ