Προγράμματα-Μελέτες

2000-2005 Fish Pasteurellosis, Towards the Development of an effective Vaccine

Μέλος ερευνητικής ομάδας

2009-              Ιστοπαθολογική μελέτη των Τοξινών της ομάδος των  Cyanobacteria

Μέλος ερευνητικής ομάδος