Κωνσταντίνος Πούλος

english_20Κωνσταντίνος Πούλος, Καθηγητής Eφαρμογών (Βιογραφικό)

Εξειδίκευση: “Ιχθυοπαθολογία”
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ: 2631058406
email: kpoulos@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης: Τρίτη-Πέμπτη 10.00-12.00


Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
  • ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
  • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧΘΥΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  • ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ