Γρηγόριος Κανλής

kanlisenglish_20Γρηγόριος Κανλής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: “Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών”

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
email: kanlis@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης:


Διδασκόμενα Μαθήματα
Χειμερινά Εξάμηνα
· Υπό κατασκευή

Εαρινά Εξάμηνα
· Υπό κατασκευή