Προγράμματα-Μελέτες

((*) Επιστημονικός υπεύθυνος)

Βιολογία του γαύρου και της σαρδέλας του Πατραϊκού και Κορινθιακού Κόλπου. (Υλοποίηση 1985, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση Υπουργείο Γεωργίας).

Υδροβιολογική Μελέτη Λίμνης Μουστού Κυνουρίας. (Υλοποίηση 1986, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση Νομαρχία Αρκαδίας).

Υδροβιολογική Μελέτη Λιμνοθάλασσας Στρογγυλής Λακωνίας. (Υλοποίηση 1988, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση Νομαρχία Λακωνίας).

Μελέτη κατασκευής μονάδας ευρύαλων ψαριών στις εκβολές του Αχελώου. (1987, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου).

Μελέτη κατασκευής μονάδας λιμνοθαλασσοκαλλιέργειας. (1987, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου).

(*) «Οικολογική μελέτη της εποχιακής εμφάνισης των ιχθυδίων των  ευρύαλων ψαριών στην περιοχή της ΝΔ Αιτωλ/νίας  ». (1987, ΠΑΒΕ87, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου).

«Πρόγραμμα Πειραματικής Παραγωγής Τεχνητών Σιτηρεσίων για ψάρια» (1988, Ερευνητικό έργο ΝΑΤΟ, Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου)

(*) «Πειραματική αλιεία γυαλόχελου στη δυτική Ελλάδα, ζωοτεχνία εγκλιματισμού και απογαλακτισμού του» (ΠΑΒΕ 1997, κωδ. Εργ. 97ΒΕ354).

‘’Πρόγραμμα εφαρμογής συστήματος παρακολούθησης των αποθεμάτων χελιών (για όλα τα στάδια παραγωγής) στη χώρα’’. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA,  (260211/13.12.99 απόφαση του γ.γ.Αλιείας, Υπουργείο Γεωργίας).

“Μελέτη Οργάνωσης & Λειτουργίας Αλιευτικής Εκμετάλλευσης Λιμνοθαλασσών των Νομών: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αττικής, Μεσσηνίας, Εύβοιας, Λάρισας, Πιερίας, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσπρωτίας”, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA, μέτρο 12, Υπ.Γεωργίας Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και εσωτ.Υδάτων (Aποφ. Έγκρ.: 260364/30.12.1999 Υπ. Γεωργίας).

(*) «Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ευρύτερης παράκτιας περιοχής Κόπραινας Ν. Άρτας, όπου αναπτύσσεται η εκτατική υδατοκαλλιέργεια και η παράκτια αλιεία». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA, μέτρο 12 Υπ.Γεωργίας, Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και εσωτ. Υδάτων (260351/30.12.1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας).

«ΑΝΣΑΡ-Συγκριτική μελέτη της σωματικής αύξησης του άγριου και καλλιεργούμενου σαργού (Diplodus sargus) και ανάλυση της επίδρασης περιβαλλοντικών συνθηκών». (ΠΑΒΕΤ 2000. κωδ. Εργ. 00ΒΕ125 ).

Establishment of a Recruitment Monitoring System, Glass Eel. (European Union, DG-XIV, Study contract n°98/076) 2002, 14000€.

Ολοκλήρωση «Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών, Εργαλείων, Υδρόβιων Οργανισμών και Οστράκων» του Δήμου Άνω Σύρου. (Συμφωνητικό με Κ.Ε.Κ. «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ»).

(*) «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2003.

«Preservation of Copepod Eggs for Fish Farming (POCEFF)». Πρόγραμμα CRAFT – No: Q5CR-2002-72468 (Ε.Ε.)

(*) «Μελέτη των Κωπηπόδων στις λιμνοθάλασσες της Ηπείρου: διερεύνηση της ύπαρξης αξιοποιήσιμων ειδών για τις Ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες». Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), 2004.

«Μελέτη του φυτοπλαγκτού των λιμνοθαλασσών της Ηπείρου: διερεύνηση της ύπαρξης ειδών με θετική ή αρνητική επίδραση στις Ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες». Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), 2005-07.

(*)” Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης”. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 4.6 Καινοτόμες Ενέργειες. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας.