Ιωάννης Κλαδάς

english_20Ιωάννης Κλαδάς, Καθηγητής (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: “Υδροβιολογία-Ιχθυολογία”

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ. 2631058230
e-mail: jkladas@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Πέμπτη 10:00-14:00


Διδασκόμενα Μαθήματα

Χειμερινά Εξάμηνα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ
ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Εαρινά Εξάμηνα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Ι
ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ