Γεώργιος Κατσέλης

english_20Κατσέλης Γεώργιος,  Kαθηγητής (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειώνkats_PHTO

Νέα κτίρια, Τ.Κ. 30200

Μεσολόγγι

Τηλ: 26310 58237

email: gkatsel@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης: Τρίτη-Τετάρτη στις 12:00-14:00


Εκπαίδευση
 • 1996: Διδάκτωρ Ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα βιολογίας
 • 1991: Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επαγγελματική εμπειρία
 • 2015- :  Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • 2009-2015 : Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • 2003-2009: επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • 1998-2003: μεταδιδακτορικός ερευνητής
 • 1991-1996: Ερευνητής
Διοικητικές θέσεις στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • 2010-:Πρόεδρος του τμήματος
 • 2008-2010 : Προϊστάμενος του τμήματος
 • 2006-08: Υπεύθυνος Τομέα Α, αναπληρωτής προϊστάμενος
 • 2004-06: Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τομέα Α
Επιστημονικά ενδιαφέροντα

(Λιμνοθαλάσσια συστήματα, Αλιευτική Βιολογία, Υδατοκαλλιέργειες )

 • Βιοποικιλότητα
 • Οικολογικές σχέσεις (διατροφή, ανταγωνισμός)
 • Μεταναστεύσεις ειδοόν και παράγοντες που τις επηρεάζουν
 • Εκτροφή και ανάπτυξη
 • Μοντελοποίηση διαδικασιών
 • Διαχείριση αλιευτικοόν πόρων
 • Δυναμική ιχθυοπληθυσμοόν
 • Ανάπτυξη τυπολογιοόν
 • Σχεδιασμός λογισμικού