Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος

english_20Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Βιογραφικό)
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι

Τηλ.: +30 2631058422

email: dmoutopo@teimes.gr

Ώρες Ακρόασης: Δευτέρα: 12:00-14:00, Τρίτη: 09:00-11:00

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Εργαστήριο)
  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  • ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εργαστήριο)