Κοσμάς Ναθαναηλίδης

english_20Κοσμάς Ναθαναηλίδης, Καθηγητής (Βιογραφικό)nathan

Γνωστικό αντικείμενο: «Οικοφυσιολογία Εκτρεφομένων Εμπορικών Ειδών Ψαριών με έμφαση στις εργαστηριακές τεχνικές»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι
email: cnathan@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Τρίτη: 18:00-20:00


!!Υπό κατασκευή!!

Διδασκόμενα Μαθήματα

Χειμερινά Εξάμηνα
Εαρινά Εξάμηνα
Κοσμάς Ναθαναηλίδης © 2015