Χαράλαμπος Γναρδέλλης

english_20Χαράλαμπος Γναρδέλλης, Καθηγητής (Βιογραφικό)

Γνωστικό αντικείμενο: “Βιοστατιστική”

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι

Τηλ.: +30 26310 58231 / 302 (εργ)

email: bgna@teimes.gr


Ώρες Ακρόασης: Tετάρτη 12:00-14:00, Πέμπτη 9:00-11:00


Διδασκόμενα Μαθήματα
Χειμερινά Εξάμηνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Εαρινά Εξάμηνα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Ι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ