Προγράμματα-Μελέτες

Ιουλ. 90 – Δεκ. 91    A comparison of cost effectiveness of a commercial food pellet with manual, automatic and self-demand distribution for sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) rearing (FAR (AQ31.1.280) DGXIV).

1990 – 1993              Γενετική βελτίωση της τσιπούρας (ΣΠΑ, 14 ΙΤΗΑ 2).

1992 – 1995              Development and use of DNA probes to (a) select genetically improved sea bream and sea bass for aquaculture and (b) assist genetic research in African catfish. (FAR AQ 3 765).

1997 – 1998              Χρησιμοποίηση μικροδορυφορικών σημαντών DNA για την ταυτοποίηση γεννητόρων τσιπούρας (Sparus aurata) με ανώτερα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά. (ΕΠΕΤ ΙΙ, Δράση ΑΞΙΑ 18).

Οκτ. 98 – Ιουν. 99    – Gilthead seabream strain identification using AFLP markers and their relative growth performance in a commercial communal rearing system (NCM grant, funded by a commercial company) – Israel Oceanographic & Limnological Research (IOLR), National Center for Mariculture (NCM), Genetics Department, Israel.

– Συμμετοχή στην εκπόνηση προγράμματος γενετικής επιλογής στα πλαίσια συνεργασίας ιδιωτικής μονάδας εκτροφής ψαριών με το National Center for Mariculture (NCM).

Ιουν. 99 – Οκτ. 99    – Shark DNA study: Development of a molecular technique for the identification of the species to which commercially sold dried fins belong (Contract FAO).

– Genetic identification of the gilthead sea bream, sea bass and turbot breeders of the farm TINAMENOR S.A. (Contract Tinamenor S.A., Spain)

Νοε. 99 – Απρ. 00    – Gilthead seabream strain identification using AFLP markers and their relative growth performance in a commercial communal rearing system (NCM grant, funded by a commercial company) – Israel Oceanographic & Limnological Research (IOLR), National Center for Mariculture (NCM), Genetics Department, Israel.

– Evaluation of genetic variability of sea bass broodstocks using microsatellite markers. – Israel Oceanographic & Limnological Research (IOLR), National Center for Mariculture (NCM), Genetics Department, Israel.

Μαϊ. 00 – Ιαν. 02      Οργάνωση του προγράμματος γενετικής βελτίωσης των ιχθυοαποθεμάτων της Νηρεύς Α.Ε.

2001 – 2005              Tools for the genetic improvement of sea bass. Construction and preliminary application of a medium density linkage and synteny map (BASSMAP – Quality of Life, QLRT-2000-01701). Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε (Leader WP11).

2001 – 2005             Bridging genomes: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species (BRIDGEMAP –  Quality of Life, QLRT-2000-01797). Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. (Leader WP6)

2004 – 2007     Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish (Acronym: AQUAFIRST, STREP 513692) Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.