Δημοσιεύσεις

Kάθε μέλος ΕΠ του τμήματος Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών συμμετέχει ανά έτος στη συγγραφή μιας εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές και μιας εργασίας σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, γεγονός που αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του τμήματος στη διεθνή βιβλιογραφία και τις εκδηλώσεις που άπτονται στον τομέα των Yδατοκαλλιεργειών και της Aλιείας.

Δείτε αναλυτικά >>> Εδώ… <<<.