Προσωπικό Γραμματείας

Γραμματεία και Διοικητική Υποστήριξη

Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Tμήματος και των σπουδών σε αυτό καλύπτεται από τηv γραμματεία του Tμήματος η οποία υποστηρίζεται μηχανογραφικά σε πολλές από τις δραστηριότητες της.

Η Γραμματεία του Tμήματος λειτουργεί καθημερινά 11:00-12:00π.μ. εκτός Παρασκευής.

Κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για κάθε θέμα των σπουδών του που τον απασχολεί ή για να προμηθευτεί διάφορα έγγραφα ή πιστοποιητικά (π.χ. Πιστοποιητικό αποφοίτησης, βεβαίωση σπουδών, Αναλυτική βαθμολογία, Πιστοποιητικό Σπουδαστικής κατάστασης).

 

Διοικητικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail
Μαρία Κωστίνη 26310-58253 26310-58287 ydad(at)teimes.gr
Νικόλαος Σιάσος

Μιχαλούλα Κατσώνη

26310-58253

        26310-58253

26310-58287

26310-58287

ydad(at)teimes.gr

ydad(at)teimes.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο κτίριο που δείχνει ο κόκκινος κύκλος:

gram_tay_tei