Ε.ΤE.Π

Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
E-mail
Αβραμίδου Δέσποινα 26310-58268/252
Δουβή Ξανθίππη 26310-58204
Σταυρόπουλος Βασίλειος 26310-58261
Σαμαρά Αθηνά