Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τηλέφωνο

E-mail

Κοσμάς Βιδάλης

Καθηγητής

26310-58231/323(Εργ)

Χαράλαμπος Γναρδέλλης

Καθηγητής

26310-58231/302(Εργ)

Γεώργιος Κατσέλης

Καθηγητής

26310-58237

Ιωάννης Κλαδάς

Καθηγητής

 26310-58230

Γεώργιος Χώτος

Καθηγητής

 26310-58252/440

Γρηγόριος Κανλής

Aναπληρωτής Καθηγητής

Μαρία Μακρή-Σερεμέτη

Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

26310-58204

Δημήτριος K. Μουτόπουλος

Aναπληρωτής Καθηγητής

26310-58422

Κωνσταντίνος Μπαταργιάς

Aναπληρωτής Καθηγητής

26310-58424/437(Εργ)

Αλέξιος Ράμφος

Aναπληρωτής Καθηγητής

26310-58422

Παναγάγγελος Δενδρινός

Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτης Λογοθέτης

Επίκουρος Καθηγητής

Bλασούλα Μπεκιάρη Επίκουρος Καθηγήτρια 26310-58436/260(Εργ)

Ιωάννης Θεοδώρου

Επίκουρος Καθηγητής

26310-58202

Κωνσταντίνος Πούλος

Επίκουρος Καθηγητής

26310-58406

Αικατερίνη Κριμπένη

Καθηγήτρια Εφαρμογών

26310-58254