Οδηγός Σπουδών

tay5

Το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας -Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) εχει δημιουργηθεί κατά εφαρμογή του ΠΔ 94/2013, από την συνένωση του τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔΑΔ) του τέως ΤΕΙ  Μεσολογγίου και του τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας (ΙΧΘΑΛ) του ΤΕΙ Ηπείρου. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος ΤΑΥ  στην συνεδρίαση 1/19-9-2013, στην συζήτηση του θέματος  1, ομόφωνα αποφάσισε  δεδομένου ότι τα  τμήματα (ΥΔΑΔ και ΙΧΘΑΛ) έχουν γνωστικό αντικείμενο και διοικητική δομή με ελάχιστες αποκλίσεις και  τα προγράμματα τους έχουν αξιολογηθεί από εξωτερική επιτροπή αξιολογητών κατά τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και η διοικητική δομή (τομείς) του τμήματος ΤΑΥ θα είναι αυτά του τέως τμήματος ΥΔΑΔ.

Για να δείτε τον Οδηγό Σπουδών παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 >>> Oδηγός Σπουδών <<<

tay12