Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΓΥ1100 (Α)) ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7
(ΓΥ1200 (Α)) ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΓΥ1300 (Α)) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΓΥ1400 (Α)) ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΓΥ1500 (Α)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
(ΓΥ2400 (Α)) ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
(EY0110. (Α) ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0
(ΕΠΙΛ.ΠΡ. Α) Π1 – ΕΠΙΛ.ΠΡ. Α (1 από 1)

Β’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΕΥ2100 (Β)) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ2500 (Β)) ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ2600 (Β)) ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΓΥ2200 (Β)) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΓΥ2300 (Β)) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ0210. (Β)) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0
(ΕΠΙΛ.ΠΡ. Β) Π2 – ΕΠΙΛ.ΠΡ. Β (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Β) Β1 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Β (1/2) (1 από 1)

Γ’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΕΥ3100 (Γ)) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ3200 (Γ)) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ3400 (Γ)) ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
(ΓΥ3300 (Γ)) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ0310. (Γ)) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0
(ΕΔ3500 (Γ)) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι – ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΠΙΛ.ΠΡ. Γ) Π3 – ΕΠΙΛ.ΠΡ. Γ (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Γ) Γ1 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Γ (1/3) (1 από 1)

Δ’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΕΔ4100 (Δ)) ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΔ4200 (Δ)) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΔ4300 (Δ)) ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΠΙΛ.ΠΡ. Δ) Π4 – ΕΠΙΛ.ΠΡ. Δ (1/3) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ) Δ1 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ (1/2) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ2) Δ2 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ (1/3) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ3) Δ3 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Δ (1/3) (1 από 1)

Ε’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΕΥ5100 (Ε)) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΕΥ5200 (Ε)) ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
(ΔΝ4610 (Ε)) ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0
(ΕΔ5300 (Ε)) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΔ5400 (Ε)) ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣ.ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΠΙΛ. ΕΙΔΙΚ. Ε1) Ε1 – ΕΠΙΛ. ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ Ε (2/4) (2 από 2)

ΣΤ’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΕΥ6100 (ΣΤ)) ΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
(ΕΥ6200 (ΣΤ)) ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
(ΕΥ0600. (ΣΤ)) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0
(ΕΔ6300 (ΣΤ)) ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 8
(ΕΔ7100 (ΣΤ)) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
(ΕΠΙΛ. ΕΙΔΙΚ. ΣΤ) Σ1 – ΕΠΙΛ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤ (1/2) (1 από 1)

Ζ’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΔΝ6400 (Ζ)) ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
(ΕΔ7200 (Ζ)) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 7
(ΕΠΙΛ.ΠΡ. Ζ) Π7 – ΕΠΙΛ.ΠΡ. Ζ (1/2) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΕΙΔΙΚ. Ζ) Ζ1 – ΕΠΙΛ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ζ (2/4) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Ζ2) Ζ2 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Ζ (1/3) (1 από 1)
(ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Ζ3) Ζ3 – ΕΠΙΛ. ΥΠΟΧΡ Ζ (1/2) (1 από 1)

Η’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
(ΠΡΑΚΤ01) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 0
(ΠΤΥΧ01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 0