Υποδομή Τμήματος

Η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος και οι δυνατότητες της είναι η ακόλουθη:

Αίθουσες διδασκαλίας

Το τμήμα διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας των 150 και 60 θέσεων αντιστοίχως και μια αίθουσα βιντεοπροβολών εφοδιασμένη με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα.

Πλέον αυτών είναι διαθέσιμη η γενικότερη υποδομή αιθουσών και αμφιθεάτρων του ιδρύματος εφόσον χρειαστεί.

tay14

Εργαστήρια

Συνολικά υπάρχουν 9 εργαστήρια διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις. Δηλαδή για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας εφόσον διαθέτουν τουλάχιστο 20-25 θέσεις.

Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στη θάλασσα ή λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια με τη μίσθωση αλιευτικών σκαφών (φόρμες εργασίας, δειγματολήπτες, φορητά όργανα μετρήσεων, αλιευτικά εργαλεία, σωσσίβια κλπ).

tay12

Εργαστήρια Τμήματος Τεχνολόγων Αλιείας& Υδατοκαλλιεργειών

Τομέας Α

Εργαστήριο

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο

E-mail

Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Κατσέλης Γ.

26310-58202 – 237

Χημείας

Μπεκιάρη Β.

26310-58260

Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής

Γναρδέλλης Χ.

26310-58302

Βιολογίας

Κριμπένη Αικ.

26310-58233

Τομέας Β

Εργαστήριο

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο

E-mail

Υδατοκαλλιεργειών

Χώτος Γ.

26310-58268 – 252

Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας

Βιδάλης Κ.

26310-58231

Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Μακρή Μ.

26310-58204

Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Μπαταργιας Κ.

26310-58424 – 252

tay10