Φοιτητική Μέριμνα

Aκαδημαϊκής Tαυτότητα – Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο)

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για χρήση της υπηρεσίας ή για περισσότερες πληροφορίες πατήστε (κάντε κλικ) στην παρακατω εικόνα:

paso

Φοιτητική μέριμνα

Οι φοιτητές του τμήματος απολαμβάνουν όλες τις προσφερόμενες παροχές της υποδομής του ιδρύματος και της προσφερόμενης από αυτό φοιτητικής μέριμνας.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία του ιδρύματος για θέματα όπως:
Σίτιση και στέγαση

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  Τηλ: 26310 58257

Ιατροφαρμακευτική – Νοσοκομειακή Περίθαλψη & Ασφάλιση

Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας Τηλ: 26310 58421.

Βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου (Βιβλιοθήκη)

Τηλ: 26310 58279 – 26310 58351

libr

Διεθνών συνεργασιών-ανταλλαγές φοιτητών (γρ. Διεθνών Σχέσεων)

Τηλ. : 2610 314170

e-mail:

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός, έρευνα αγοράς εργασίας, Αναζήτηση απασχόλησης, Σεμινάρια επιμόρφωσης, πληροφορίες για προσφερόμενα μεταπτυχιακά κλπ (γρ. Διασύνδεσης)

Αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αθλητικό Κέντρο)athletic

Δωρεάν Παροχή συγγραμμάτων μέσω Υπηρεσίας Ευδόξου.

eudoxosΠρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:

  • (α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • (β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
  • (γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

Δωρεάν Παροχή Εκπαιδευτικών Σημειώσεων (Εκτυπωτικό Κέντρο).

Τηλ: 26310 58275

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, το εκπαιδευτικό-ωκεανογραφικό σκάφος “Ωκεανίς” ιδιοκτησία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, την εκπαιδευτική μονάδα ιχθυοκλωβών που έχει εγκατασταθεί στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας καθώς και από εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις που οργανώνονται στα πλαίσια όλων σχεδόν των μαθημάτων ειδικότητας σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις λιμνοθαλασσών, ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις (ιχθυογεννητικοί σταθμοί, ιχθυοτροφεία), συσκευαστήρια αλιευτικών προϊόντων, αλιευτικά σκάφη, ερευνητικά κέντρα κλπ. που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ιδρύματος.

Πλέον των ανωτέρω, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται είτε από την Επιτροπή Ερευνών & Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, είτε από άλλες πηγές, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε αυτά, στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας ή πρακτικής άσκησης για την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων.

Τέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις προσφέρεται και απασχόληση με αμοιβή στους φοιτητές των μεγαλυτέρων εξαμήνων για την παροχή επικουρικού έργου σε ορισμένα εργαστήρια του τμήματος.