Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τιμήματος αποκτούν  τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ως Ιχθυολόγοι Τεχνολογικής  εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων,  οργανισμών και υπηρεσιών  αλιευτικού, ιχθυοκαλλιεργητικού  ή συναφούς αντικείμενου.

 

Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος καθορίστηκαν με τα:

Π.Δ. 387/89 (ΦΕΚ 169-16/6/89 τ.Α),

Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ 47-10/2/89 τ.Α) και

Π.Δ. 312/03 (ΦΕΚ 264-19/11/03 τ.Α)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ιχθυολόγων, σε ισχύ μέχρι 31/3/2013 (pdf)