Εισαγωγή στο Τμήμα

hatΟι φοιτητές που γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα είναι:

  • Έλληνες φοιτητές που έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές Πανελλήνιες εξετάσεις που διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο.

  • Έλληνες φοιτητές, πτυχιούχοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη γίνεται μετά από αξιολόγηση που διοργανώνει το τμήμα.

  • Αλλοδαποί φοιτητές που εξετάζονται στην Ελληνική γλώσσα στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, προκειμένου να εγγραφούν στην συνέχεια σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

  • Χωρίς εξετάσεις σύμφωνα με ειδική νομοθεσία (ειδικές περιπτώσεις).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και δεν καταβάλλονται δίδακτρα.