Πρόσκληση σε Προφορική Συνέντευξη των Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης αξιολόγησης των φακέλων των υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται οι κάτωθι υποψήφιοι σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρες 16:00 – 20:00 όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ώρα

1 Γιανναρά Μαρία 16:00 – 18:00
2 Γεωργαλή-Αθανασίου Αθηνά 16:00 – 18:00
3 Γκρίλλα Χρυσούλα 16:00 – 18:00
4 Θεοδωρακάκη Ελεούσα 16:00 – 18:00
5 Ιωαννίδου Γεωργία 16:00 – 18:00
6 Καλιμάνη Ευαγγελία 16:00 – 18:00
7 Κάππος Παναγιώτης 16:00 – 18:00
8 Κώνστας Σπυρίδων 18:00 – 20:00
9 Μπουρσιάκη Βαγία 18:00 – 20:00
10 Μυλωνά Κυριακή 18:00 – 20:00
11 Νάκος Κωνσταντίνος 18:00 – 20:00
12 Ντίνα Βασιλική 18:00 – 20:00
13 Πιτσογιάννη Ουρανία 18:00 – 20:00
14 Ψαρράς Σπυρίδων 18:00 – 20:00

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom με τη χρήση του συνδέσμου:

https://upatras-gr.zoom.us/j/96958960168?pwd=R2hBOHFnT1hEQmEwMmR2L2M1Y1BxZz09

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη την ώρα που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και θα έχει διάρκεια περίπου 15’ για κάθε υποψήφιο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Ζoom είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://zoom.us/download

Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη με την παρούσα πρόσκληση, έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων τους έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.