Πρακτική Άσκηση-Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ακαδ. έτος 2020-2021) Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην ΤεχνΑλΥδ του πρώην ΤΕΙ ΔΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και έναρξη 01/11/2020 και μετά, μπορούν να προχωρήσουν σε αναζήτηση φορέα απασχόλησης Ιδιωτικού Τομέα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για να λάβουν την απαιτούμενη βεβαίωση προϋπόθεσης Πρακτικής Άσκησης.

Η προκήρυξη για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθεί εντός του Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίζουν να προετοιμάζονται ώστε να μην έχουν στη συνέχεια πρόβλημα με τις προθεσμίες.