Πρόγραμμα Εξετάσεων φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρώην Μ.Υ.Π.

Αναρτήθηκε τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρώην Μ.Υ.Π. Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 .

Τα δηλωθέντα Μαθήματα από προηγούμενα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών θα εξετάζονται βάσει των αντιστοιχίσεων με τα Μαθήματα του ισχύοντος ΠΠΣ.

Τα Μαθήματα των Εαρινών Εξαμήνων μπορούν να εξετασθούν μόνον δια τους επί Πτυχίω Σπουδαστές (Εξαμήνου φοιτήσεως ≥9).