ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ II” Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΩΣ ΕΞΗΣ:

  • 12:00-14:00 Β ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟΥ

  • 14:00-16:00 Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • 16:00-19:00 ΘΕΩΡΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 9/10/2019

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μ.ΜΑΚΡΗ