Ηλεκτρονική παράδοση προσωπικού λογαριασμού (username, password) φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Δικτύων παρέχει λογαριασμούς χρήστη Upnet ID σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο λογαριασμός χρήστη είναι προσωπικός !!!

Ο κάθε χρήστης έχει ένα Username και ένα Password για όλες τις υπηρεσίες τηλεματικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι χρήστες με τον προσωπικό τους λογαριασμό έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email)
 • Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)
 • Ασύρματη Πρόσβαση (Eduroam)
 • Microsoft Imagine
 • Λογισμικό IBM SPSS Statistics
 • Υπηρεσία Microsoft Office 365 Education
 • Υπηρεσία Google Apps for Education
 • Ακαδημαϊκό Καταθετήριο (Nemertes)
 • Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (PKI)
 • Online Αποθήκευση αρχείων (Pithos+)
 • Υπηρεσία Εικονικών Μηχανών (VM)
 • Γραφείο Αρωγής ΨΑ
 • Πλατφόρμα Erasmus+
 • Ηλεκτρονική Γραμματεία
 • Δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος)
 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (Eclass)
 • Αίτηση δωρεάν σίτισης
 • Λίστες Ανακοινώσεων
 • Υπηρεσία δικτυακών εργαστηρίων (myNetLab)
 • Διάθεση Λογισμικού ArcGISAutodesk Education Community
 • Σύστημα κεντρικής υποστήριξης πρακτικής άσκησης (atlas)
 • ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για Μεταγραφές
 • Υπηρεσία ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.upnet.gr/

Εάν είστε φοιτητής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος μπορείτε να αποκτήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες όπως περιγράφονται εδώ: http://support.mes.teiwest.gr/?p=690