Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κινητικότητα φοιτητών μέσω Erasmus+

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ για την συμμετοχή τους στο Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/09/2019.

Οι αιτήσεις των φοιτητών θα υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος τους.

Διαβάστε αναλυτικά >>>Εδώ…<<<<