Κατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  του Πανεπιστημίου Πατρών,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 898-28771-09.09.2019  απόφαση της Συγκλήτου, ΔΕΝ θα δεχθεί πτυχιούχους από κατάταξη το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Δείτε την σχετική απόφαση >>>Εδώ….<<<