ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΕ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 4η ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κέρδισαν την 1η θέση και 4η θέση συμμετέχοντας  στον διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος RDA Europe- BlueBRIDGE datathon στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες που     συνδιοργανώθηκε     από τους φορείς RDA-Europe και BlueBRIDGE και διεξήχθη στις 15 και 16 Ιουνίου 2017 στο Ηράκλειο-Κρήτης.

Η πρόκληση ήταν να αξιοποιηθούν βάσεις δορυφορικών, περιβαλλοντικών, βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών  δεδομένων ώστε να δημιουργηθούν εργαλεία διαχείρισης της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, από ομάδες φοιτητών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Η ομάδα που συμμετείχε στις εργασίες του BlueBRIDGE- Datathon στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες αποτελούνταν από τους:

  • Δρ Γεώργιο Κατσέλη Καθηγητή του τμήματος,

  • Δρ Νικόλαο Βλάχο ΕΔΙΠ του τμήματος,

  • τον Ακριβό Βασίλη, τελειόφοιτο φοιτητή,

και τους φοιτητές   του   2ου     έτους

  • Νύστα Θεοχάρη,

  • Ρουμελιώτη Αναστασία,

  • Χάλαρη Σωκράτη,

  • Καζηλιέρη Κων/νο Ραφαήλ,

  • Παναγιώτου Νικόλα και

  • Διονυσίου Χρύσανθο.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα Ακριβός Βασίλης, Νύστας Θεοχάρης, Ρουμελιώτη Αναστασία., φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Τσαγκατάκης Γρηγόρης, Γιαννόπουλος Μιχάλης,   φοιτητές   του   τμήματος   Ηλεκτρονικών   Yπολογιστών   του Πανεπιστημίου της Κρήτης προβάλλοντας την ιδέα “Δημιουργίας λογισμικού για την πρόβλεψη του ρυθμού θνησιμότητας με χρήση δορυφορικών και περιβαλλοντικών δεδομένων“.

Σημαντική επίσης ήταν η διάκριση της ομάδας φοιτητών  του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,  Χάλαρη Σωκράτη, Καζηλιέρη Κων/νου Ραφαήλ, Παναγιώτου Νικόλα και Διονυσίου Χρύσανθο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση,  με την ιδέα “Δημιουργίας λογισμικού για την   εκτίμηση   και   πρόβλεψη   της παραγωγής των ιχθυοκλωβών με χρήση δορυφορικών στιγμιότυπων”.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BlueBRIDGE_datathon

aixmi-news