Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture”

Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture “ Τρίτη, 21-1-2020 Την Τρίτη, 21-1-2020 και ώρα 11:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (του πρώην ΤΑΥ ΤΕΙ ΔΕ) κ. Φωτοδήμας Ιωαννης θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, […]

Read Post
Updated: 17 Ιανουαρίου 2020 — 08:50

Πρόγραμμα Εξετάσεων φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρώην Μ.Υ.Π.

Αναρτήθηκε τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρώην Μ.Υ.Π. Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 . Τα δηλωθέντα Μαθήματα από προηγούμενα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών θα εξετάζονται βάσει των αντιστοιχίσεων με τα Μαθήματα του ισχύοντος ΠΠΣ. Τα Μαθήματα των Εαρινών Εξαμήνων μπορούν να εξετασθούν μόνον δια τους επί Πτυχίω Σπουδαστές (Εξαμήνου φοιτήσεως ≥9).

Read Post
Updated: 17 Ιανουαρίου 2020 — 08:38

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019 – 2020

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020*. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το […]

Read Post
Updated: 10 Ιανουαρίου 2020 — 09:11

Δηλώσεις μαθημάτων

Η δικτυακή πύλη για τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 του π.Τμήματος  Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα είναι ανοικτή από 23/12/2019 έως και 31/12/2019.                                                                      Από τη Γραμματεία

Read Post
Updated: 24 Δεκεμβρίου 2019 — 11:19

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/12-09-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, κατόχων Διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά […]

Read Post
Updated: 24 Δεκεμβρίου 2019 — 17:51

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/12-09-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της […]

Read Post
Updated: 24 Δεκεμβρίου 2019 — 17:50

ΙΚΥ – Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2018-2019

Το ΙΚΥ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» ακαδ. έτος 2018/19. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν προσεκτικά την σχετική «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» , καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠAΙΘ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr), το αργότερο έως και […]

Read Post
Updated: 16 Δεκεμβρίου 2019 — 18:32