Αρχική


Οδηγίες εξ Αποστάσεως Διαλέξεων


Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι υποστηρίζουν έναν στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας κατατάσσοντάς την: (α) στον πρώτο εξαγώγιμο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και (β) στην πιο εξαρτημένη από την αλιεία χώρα της Ε.Ε..[περισσότερα]


Τα Εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό κατάλληλο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα των Μελών του Επιστημονικού … [περισσότερα]


Προϋποθέσεις και Όροι για την Απόκτηση Πτυχίου Ζωικής παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Ζ.Π.Α.Υ.) από δικαιούχους φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ.)


Πληροφορίες για Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εφαρμογή ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

۩ Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών

۩ Πρόγραμμα Μαθημάτων

۩ Διαδικασίες Μετάβασης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


Π.Μ.Σ. Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας -ΥδατοκαλλιεργειώνΠρογράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας -Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture».


Χρήσιμα για Φοιτητέςtay2

۩ Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών

۩ Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας


Εξωτερική Αξιολόγηση ΤμήματοςΕξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί  επιτυχώς από  Διεθνή Επιτροπή στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ.


Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Τ.Α.Υ.Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας_ΕΠΙΚΑΙΡ_9_2019Δίκτυο: «Η Χημεία είναι παντού»

Το Πρόγραμμα Chemistry is All Around Network (Δίκτυο «Η Χημεία είναι Παντού»), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Υποπρόγραμμα Comenius – Πολυμερή Δίκτυα)…[περισσότερα]